Αυστρία

Ημερομηνία: 28 Οκτωβρίου 2021, 10 Νοεμβρίου 2021, 29 Νοεμβρίου 2021, 21 Δεκεμβρίου 2021
Τοποθεσία: equalizent

Περιγραφή: Λόγω της πανδημίας του COVID-19 στην Αυστρία αποφασίστηκε να οργανώσουν τις εκδηλώσεις σε μικρότερες εκδηλώσεις όπου όλα τα υγεινομικά προτόκολλα ήταν σε ισχύ. Και στις 4 εκδηλώσεις είχαν συνολικο αριθμό XY συμμετεχόντων. Κατα τη διάρκεια της 3ωρης εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο και τα αποτελέσματα, στη συνέχεια υπήρχε χρόνος για ερωτήσεις.