Σλοβενία

Ημερομηνία: 25 Φεβρουαρίου 2020
Τοποθεσία: RIC Novo Mesto

Περιγραφή: Το Ευρωπαικό Πρόγραμμα ENTRE4ALL παρουστιάστηκε σε δύο εργαστήρια από επαγγελματίες από διάφορες Ευρωπαικές χώρες, όπου οι παρευρισκόμενοι έλαβαν το διαφημιστικό φυλλάδιο του προγράμματος που περιέχει όλες τις πληροφορίες. Το διαφημιστικό φυλλάδιο δημιουργήθηκε από τον οργανισμό RIC Novo mesto.

Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2020
Τοποθεσία: RIC Novo Mesto

Περιγραφή: Στις 30 Ιουνίου οργανώθηκε ένα σεμινάριο για επαγγελματίες που συνεργάζοντε με τον οργανισμό RIC Novo mesto σε διεθνή προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου το Ευρωπαικό Πρόγραμμα ENTRE4ALL.

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου 2020
Τοποθεσία: RIC Novo Mesto

Περιγραφή: Στις 25 Σεπτεμβρίου οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία εργαστήριο όπου παρουσιάστηκε το Ευρωπαικό Πρόγραμμα σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ημερομηνία: 18 Μαρτίου 2021
Τοποθεσία: Διαδικτυακά

Περιγραφή: Στις 18 Μαρτίου το Ευρωπαικό Πρόγραμμα ENTRE4ALL παρουσιάστηκε διαδικτυακά σε κινητικότητα ενηλίκων, συγκεκριμένα εκπαίδευση ενηλικών. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε σε 14 επαγγελμτίες.

Ημερομηνία: 15 Απριλίου 2021
Τοποθεσία: Διαδικτυακά

Περιγραφή: Μια σύντομη παρουσιάση του Ευρωπαικού Προγράμματος ENTRE4ALl κατά τη διάρκεια του συνέδριου ‘ENSA’ σε 57 παρευρισκόμενους (επαγγελματίες).

Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2021
Τοποθεσία: RIC Novo Mesto

Περιγραφή: Σύντομο εργαστήριο οργανώθηκε στο RIC Novo mesto στο οποίο παρουσιάστηκε το ENTRE4ALL και πως να χρησιμοποιούν οι ενήλικες την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης.

Ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2021
Τοποθεσία: RIC Novo Mesto

Περιγραφή: Σύντομη παρουσιάση για το ENTRE4ALL παρουσιάστηκε κατα την διάρκεια του τελικού σεμιναρίου για το πρόγραμμα TRIADE σε 37 επαγγελματίες.

Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2021
Τοποθεσία: RIC Novo Mesto

Περιγραφή: Παρουσιάση του προγράμματος σε ενδιαφερόμενους – μέλη του Συμβουλίου του RIC Novo mesto.

Ημερομηνία: 22 Ιουνίου 2021
Τοποθεσία: Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ljubljana

Περιγραφή: Παρουσίαση του έργου στους συμμετέχοντες της αρχικής εκπαίδευσης για επικύρωση στη διαδικασία καθοδήγησης που διοργανώθηκε από το Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Λιουμπλιάνα.

Ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2021
Τοποθεσία: Διαδικτυακά

Περιγραφή: Παρουσίαση του έργου στους επαγγελματίες του Σλοβένικου Ινσιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Λιουμπλιάνα.