Σλοβενία

Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2021
Τοποθεσία: RIC Novo Mesto

Περιγραφή: Το τελικο συνέδριο για το Ευρωπαικό Πρόγραμμα ENTRE4ALL οργανώθηκε από τον οργανισμό RIC Novo mesto.