ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: www.centerponovneuporabe.si 

Διεύθυνση: Vrazova 9, 2270, Σλοβενία 

Στοιχεία επικοινωνίας: Ajda Pirš, ajda@cpu-reuse.com