1η συνάντηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 και 13 Δεκεμβρίου, 2019
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Emphasys Centre, Κύπρος

Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο Emphasys Centre διοργάνωσε την 1η συνάντηση του προγράμματος Entre4all στη Λευκωσία στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν μέλη από τους οργανισμούς που απαρτίζουν την κοινοπραξία (Center Ponovne Uporabe στην Σλοβενία, ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική A.E. στην Ελλάδα, Equalizent στην Αυστρία, Razvojno Izobrazevalni Center Novomesto στην Σλοβενία και το κέντρο ΑΜΕΑ Άγιος Λάζαρος στην Κύπρο).

Τα μέλη συνεργάστηκαν για την επίτευξη των στόχων του έργου που αναφέρονται στην παροχή ενός προγράμματος ειδίκευσης και κατάρτισης προς τους ενήλικες με αναπηρία ώστε να αποκτήσουν ένα τις αναγκαίες βασικές ικανότητες όπως, ψηφιακές και επιχειρηματικές, με σκοπό να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες σύστασης και λειτουργίας μιας κοινωνικής επιχείρησης. Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων αποτελεί ένα βασικό παράγοντα ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το έργο συντελεί στην άνοδο των επαγγελματικών προοπτικών για τα άτομα με αναπηρία ώστε να αντισταθμίσουν τα εμπόδια που συναντούν στον επαγγελματικό τομέα, τα οποία πηγάζουν από την έλλειψη αυτοπεποίθησης και των επαγγελματικών ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία.

Η κοινοπραξία του έργου προβλέπει ότι μέσω μιας ισχυρής συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, θα υλοποιηθούν τα πνευματικά παραδοτέα του έργου και θα επιτευχθούν οι κύριοι στόχοι. Η πρώτη συνάντηση μεταξύ των εταίρων περιλάμβανε μια εκ βάθος συζήτηση και ανάλυση αναφορικά με την υλοποίηση των πνευματικών αποτελεσμάτων και τον αρμοδιοτήτων του κάθε εταίρου ώστε να επιτευχθεί ο ποιοτικός έλεγχος, η υλοποίηση του έργου και η διάδοση των αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό.