ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Entre4ALL

Ψηφιακή Εκστρατεία

Με την υπογραφή σας μπορούμε να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο για τα άτομα με αναπηρία!


Υπογράφοντας δηλώνετε υπεύθυνα ότι συμφωνείτε με τις παρακάτω προσπάθειες που γίνονται από την κοινοπραξία του Έργου: