ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Ψηφιακή Εκστρατεία

Με την υπογραφή σας μπορούμε να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο για τα άτομα με αναπηρία!


Υπογράφοντας δηλώνετε υπεύθυνα ότι συμφωνείτε με τις παρακάτω προσπάθειες που γίνονται από την κοινοπραξία του Έργου: