2η συνάντηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 15 Απριλίου, 14 Μαίου και 15 Ιουνίου 2020
ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Διαδικτυακά

Λόγω των περιορισμών για την πανδημία του COVID-19, η κοινοπραξία του έργου Entre4All δεν μπόρεσε να συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο για τη 2η συνάντηση έργου.

Ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδικτυακές συναντήσεις στις 15 Απριλίου, 14 Μαΐου και 15 Ιουνίου για να συζητηθούν και να οριστικοποιηθούν οι εκκρεμείς εργασίες του 1ου πνευματικού παραδοτέου και για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πακέτου ως μέρος του 2ου πνευματικού παραδοτέου.