4η συνάντηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 20 και 21 Δεκεμβρίου 2021
ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Διαδικτυακά

Η τελευταία συνάντηση για το πρόγραμμα ENTRE4ALL οργανώθηκε διαδυκτιακά στις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2021!
Κατά την διάρκεια της τελευταίας συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν για τις τελευταίες εκκρεμότητες του έργου, την τελική αναφορά και θέματα διαχείρισης.