5. srečanje partnerjev

Datumi: 20. in 21. december 2021
Kraj: Online

 

»Zaključno srečanje projekta ENTRE4ALL je bilo organizirano na spletu med 20. in 21. decembrom 2021.
Na zaključnem sestanku je konzorcij razpravljal o zadnjih odprtih vprašanjih projekta, končnem poročanju in vprašanjih upravljanja.”