C1 – Kratkoročno skupno usposabljanje osebja

Datum: od 22. do 24. junija 2021
Organizacija gostiteljica: Emphasys centre
Kraj dogodka: Online

Med 22. in 24. junijem 2021 je na spletu potekalo “Usposabljanje osebja (C1) evropskega projekta Erasmus+ za odrasle ” Entre4all – Innovative Outreach Program za opremljanje odraslih oseb s posebnimi potrebami s ključnimi kompetencami (socialnimi, podjetniškimi in digitalnimi)” Udeleženci so se imeli priložnost seznaniti s projektom, izobraževalnim paketom – učnimi moduli, aktivnostmi – načrti učnih ur trenerjev ter platformo e-Learning ter njenimi funkcionalnostmi.

  • Prvi dan usposabljanja C1 je koordinator projekta (Center Ponovne Uporabe – Slovenija) predstavil kratek pregled namena projekta, nato pa je Emphasys Center (Ciper) predstavil platformo za e-izobraževanje (https://academy.entre4all.eu), zemljevid s predstavitvijo socialnih podjetij ( https://entre4all.eu/en/mapping-tool/). Modul 1 – Podjetniške kompetence je predstavil Center Ponovne Uporabe (Slovenija).
  • Drugi dan usposabljanja so bili predstavljeni trije učni moduli: Modul 2 – Digitalne kompetence, RIC Novo mesto (Slovenija), Modul 3 – Finančne kompetence, Equalizent Schulungs und Beratungs GmbH (Avstrija) in Modul 4 – Socialne kompetence, Center Emphasys ( Ciper).
  • Tretji dan usposabljanja C1 je Kentro Amea Agios Lazaros (Ciper) predstavil sedem izbirnih modulov.