C2 – Mešana mobilnost odraslih učencev

Datum: od 23. do 26. novembra 2021
Organizacija gostiteljica: CPU
Kraj dogodka: Online

»Mobilnost učencev (C2) projekta ENTRE4ALL je potekala na spletu med 23. in 25. novembrom 2021 in je bila uspešno zaključena!


Dogodek je ponudil odlično priložnost odraslim s posebnimi potrebami po Evropi za izmenjavo dobrih praks, ustvarjanje omrežij in sodelovanje v različnih delavnicah, povezanih s socialnim podjetništvom ter finančnimi in digitalnimi kompetencami.


Poleg tega so odrasli učenci (udeleženci) imeli možnost sodelovati v različnih delavnicah, kot so:

  • „Delavnica 1: Kartice z aktivnostmi za izbirne module“. Glavni cilj 1. delavnice je bil, da udeleženci jasno razumejo glavne cilje sedmih izbirnih modulov, to je usklajevanje različnih delovnih mest z vsakim izbirnim modulom.
  • “Delavnica 2: Poslovni načrt” je namenjena učenju udeležencev, kako razviti lasten poslovni načrt za lastno socialno podjetje. “