CILJI PROJEKTA & OZADJE

Cilji

• Mlajšim odraslim s posebnimi potrebami zagotoviti socialno vključenost, dostop in udeležbo na digitaliziranemu trgu dela.
• Izdelati gradivo in zbirko orodij/pripomočkov, ki bo vsebovala vse bistvene vire za pridobitev podjetniških in digitalnih veščin, da bodo lahko mlajši odrasli s posebnimi potrebami vstopili na digitalni trg ter ustvarili svoje lastno socialno podjetje.

Ozadje

Razvoj izobraževalnega programa, ki uvaja kompetenco digitalnega in socialnega podjetništva za odrasle s posebnimi potrebami, bo obravnaval potrebo po premagovanju ovir, s katerimi se skupina spopada na trgu dela. Osebe s posebnimi potrebami se soočajo s pomembnimi izzivi na trgu dela, kot so nižja zaposlitvena stopnja, dohodki ter diskriminacija s strani zaposlovalca. Po podatkih Evropske komisije ima približno 16% delovno sposobnega prebivalstva v Evropski Uniji težave s dolgotrajno zdravstveno težavo ali invalidnostjo. Projekt izhaja iz dejstva, da delež samozaposlitve oseb s posebnimi potrebami narašča zaradi potrebe po pridobitvi samostojnosti in avtonomije, izboljšanja ravnovesja med profesionalnim in zasebnim življenjem, ter prilagajanja statusa invalidnosti in poklicnega življenja z večjo prilagodljivostjo delovnega ritma.