CILJNE SKUPINE

Neposredna ciljna skupina:

Mlajši odrasli s posebnimi potrebami (stari od 18 do 30 let)

Neposredna ciljna skupine:

Izobraževalci odraslih/vodje usposabljanja, socialni delavci, poklicni svetovalci in strokovnjaki