DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting je ena izmed največjih in najbolj cenjenih organizacij poklicnega izobraževanja in svetovanja s centri usposabljanja v petih grških mestih. DIMITRA ima od leta 1989 bogate in edinstvene izkušnje za izdelavo inovativnih in participativnih orodij ter metodologij za razvoj človeških virov v neprestano spreminjajočem se svetu dela. Z našimi dejavnostmi kot so usposabljanje, svetovanje, raziskave, inovativni transferji in razvoj mednarodnih sodelovanj, si prizadevamo za spodbujanje socialne vključenosti, izobraževalne, kulturne, znanstvene in gospodarske rasti.

IVET & CVET: DIMITRA je akreditirana za ponudbo tako začetnih kakor tudi nadaljevalnih VET tečajev ter svetovalnega dela s strani Nacionalne Organizacije za potrjevanje kvalifikacij in poklicnega usmerjanja (EOPPEP) in grškega Ministrstva za šolstvo, medtem pa se je že večkrat odlikovala po svoji odličnosti.

DIMITRA se opira na svoje poslovno in izobraževalno znanje ter ima visoko usposobljeno in izkušeno osebje, ki ponuja široko paleto storitev poslovnega svetovanja tako v zasebnem kakor tudi v javnem sektorju. DIMITRA je v mestih Larissa, Atene ter Thessaloniki razvila
“YOUTH ENTREPRENEURSHIP SUPPORTING STRUCTURES” za usposabljanje in svetovanje poslovnim vodjem in podjetnikom za razvoj in rast poslovanja.

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI:
DIMITRA je aktivno angažirano podjetje in ima dolgoletno razmerje pri pomoči večjemu številu zasebnih In javnih organizacij, lokalnih oblasti in nevladnih organizacij, saj ponuja visokokakovostno multidisciplinarno strokovno znanje v širokem obsegu poslovnih dejavnosti s poudarkom na človeških virih. Naša skupina poleg predmetnih in sektorskih izkušenj prinaša poglobljeno razumevanje metodologij raziskovalnih izobraževanj, ki ponujajo prilagojene tečaje usposabljanja, da jim pomagajo pri izboljšanju kakovosti.

URAD ZA ZAPOSLOVANJE IN INTEGRACIJO:
Urad za zaposlovanje in integracijo ponuja poklicno svetovanje preko izkušene skupine poklicnih svetovalcev z etosom, socialno občutljivostjo, učinkovitostjo in ustvarjalno percepcijo od leta 2000 naprej. Naše stranke so podprte pri ocenjevanju njihovih osebnih lastnosti in potreb ter pri pridobivanju informacij o priložnostih in zahtevah na trgu dela ter izobraževalnih programih.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI:
DIMITRA je s strani TÜV Avstrija certificirana v skladu s standardom ISO 9001:2015 za naslednje:

  1. poklicno izobraževanje in usposabljanje;
  2. svetovalne storitve za spodbujanje podjetništva in razvoja človeških virov;
  3. oblikovanje in upravljanje evropskih sofinanciranih projektov.