IO1

OKVIR SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA – POSTAVITEV SREDIŠČ ZA PODJETNIŠTVO

  • Izdelati zemljevid ponudnikov/programov/iniciativ socialnega podjetništva v vsaki partnerski državi;
  • Raziskati trenutno stanje v zvezi s strategijami in politikami na nacionalni ravni za odrasle s posebnimi potrebami v vsaki izmed partnerskih držav in skladno s priporočili EU ter funkcijami, izzivi, dobrimi praksami, vrzeli, itd. za zagotavljanje možnosti vseživljenjskega učenja za odrasle s posebnimi potrebami.
  • Entre4all metodologija za preslikavo, filtriranje, razvrščanje in kategorizacijo pobud dobre prakse in programov socialnega podjetništva v vsaki partnerski državi;
  • Nacionalno poročilo vsake države, ki vključuje trenutno stanje praks socialnega podjetništva in zagotavljanje priložnosti za celostno življenje na področju odraslih oseb s posebnimi potrebami, ki bodo vključevale izzive, potrebe, politike, strategije itd.;
  • Kompetenčni okvir z vgrajenimi merili in kazalniki za spremljanje usvojitve socialnih podjetniških in z njimi povezanih digitalnih kompetenc.

Infografika - Rezultati ankete vsake države

Nacionalno poročilo

Mednarodno poročilo

Kompetenčni okvir