IO2

ENTRE4ALL OZADJE: VODIČ ZA IZOBRAŽEVALNO UČENJE ZA POSTAVITEV SREDIŠČ DIGITALNEGA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

  • Ustvariti dvojni izobraževalni paket, ki bo vseboval učne module za odrasle s posebnimi potrebami za pridobivanje digitalnih in podjetniških spretnosti ter za izobraževalce odraslih za pridobitev znanj o finančni pismenosti za podporo pri spodbujanju podjetniških pobud.
  • Razviti priložnosti za mešano učenje za odrasle, ki temelji na učenju z izkušnjami delovanja, izkušnjami iz prve roke, izkušnjami na delovnem mestu, socialne aktivacije v skupnosti na socialnem, okoljskem in kulturnem področju.
  • Gradivo za usposabljanje, ki bo vsebovalo bistvene materiale, module, vire, orodja itd. za izobraževalce odraslih, da bodo lahko s pomočjo slednjega pomagali odraslim s posebnimi potrebami pri pridobivanju socialnih podjetniških in digitalnih veščin;
  • Ekosistem odprtih značk za oceno in potrjevanje;
  • Kampanja, uporabljena za spodbujanje Entre4all skupnostnih centrov oz. središč.

Učna gradiva - Angleška verzija

Učna gradiva - Slovenščina verzija

Učna gradiva - Grški verzija

Učna gradiva - Nemško verzija

Izbrini modul

Izbirni modul 1 – Podjetništvo na področju sociale

Izbirni modul 2 – Podjetništvo na področju umetnosti in kulture

Izbirni modul 3 – Podjetništvo na področju zdravstva in storitev

Izbrini modul 4 – Podjetništvo na področju okoljevarstva

Izbrini modul 5 – Podjetništvo na področju izobraževanja

Izbrini modul 6 – Podjetništvo na področju turizma

Izbrini modul 7 – Podjetništvo na področju trgovine