IO3

ENTRE4ALL SPLETNA STRAN/PORTAL/APLIKACIJA ZA CENTRE SKUPNOSTI: SISTEM ODPRTIH ZNAČK

 • Oblikovati interaktivni spletni portal (v Oblaku), ki se bo uporabljal za namene projekta in ki bo deloval kot odprto učno okolje, ter bo ponujal naslednje funkcije:
  • e-Akademijo in e-Banko (priložnosti za strokovni razvoj in podporno gradivo za izobraževalce, kot so orodja, viri, gradivo, itd.),
  • e-Skupnost za mentorstvo, medvrstniško in strokovno podporo, usmerjanje in izmenjavo dobrih praks
  • e-Ocenjevanje veljavnosti pridobljenih znanj in e-DISENPRENEURSHIP zemljevidov, ki predstavljajo socialna podjetja in pobude v vsaki partnerski državi (IO1);
 • Zasnovati ekosistem s sistemom odprtih značk z namenom identificiranja in potrjevanja socialnih podjetniških in digitalnih veščin odraslih s posebnimi potrebami;
 • Spodbujati uporabo inovativnega orodja za e-ocenjevanje;
 • Izvesti vse tehnološke ukrepe za povezovanje ekosistema odprtih značk s platformo.
 • Spletni portal – platforma, ki jo spremlja E- UČNA AKADEMIJA, E- SKUPNOST ter E-BAZA PODATKOV;
 • Ekosistem postopka ocenjevanja in potrjevanja z uporabo odprtih značk;
 • Spletni DISENPRENEURSHIP ZEMLJEVID z namenom predstavitve praks, ki so opredeljene v IO1.

e-platforma

Vprašanja za ocenjevanje

Open Badge poročilo