IO4

ENTRE4ALL ZBIRKA ORODIJ: POSTAVITEV EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN OKOLJSKIH SREDIŠČ ZA SOCIALNO AKTIVACIJO

  • Zasnova in poskusni test Entre4all zbirke orodij za izvajanje programa za pridobivanje digitalnega in podjetniškega znanja;
  • Izvedba kampanje za podporo pridobivanju ključnih kompetenc, socialne vključenosti, dostopa in udeležbe odraslih s posebnimi potrebami v procesu vseživljenjskega učenja;
  • Vzpostavitev in postavitev Entre4all skupnostnih centrov ter nudenje programa strokovne usposobljenosti tako za odrasle, kakor tudi za izobraževalce.
  • Izobraževalni paket za ustanovitev in vzpostavitev Entre4all centrov skupnosti in programa za odrasle izobraževalce in odrasle učence;
  • Entre4All sinergije med podjetji, svetovalci, poslovnimi in IKT strokovnjaki, strokovnjaki, bankami, mala in srednje velika podjetja itd., z namenom postavljanja Entre4All skupnostnih centrov v celoti;
  • Entre4all centri/središča za zagotavljanje možnosti vseživljenjskega učenja za odrasle učence in učitelje v neformalnem okolju.

Komplet orodij

Pilotno testiranje

Ciper

“Datum: 16., 17., 22., 23. in 24. september 2021
Kraj dogodka: Kentro AMEA Agios Lazaros

Opis: Pilotno testiranje na Cipru sta v živo organizirala Emphasys Center in Kentro AMEA Agios Lazaros septembra 2021 (16., 17., 22., 23., 24. september 2021) v prostorih Kentro AMEA Agios Lazaros (Larnaca, Ciper) . V pilotnem testiranju so bili predstavljeni moduli: Podjetniške kompetence, Digitalne kompetence in Socialne kompetence. Skupno število udeležencev, ki se je udeležilo pilotne faze testiranja, je bilo 16 odraslih invalidov in 5 mentorjev/trenerjev.

Vtisi udeležencev: https://www.youtube.com/watch?v=jCcpux0E21w&t=1s&ab_channel=ENTRE4ALL”

Slovenija

“Datum: 25. – 28. oktober 2021
Kraj dogodka: RIC-u Novo mesto

Pilotne izvedbe so bile v Sloveniji izvedene med 25. in 28. oktobrom v RIC-u Novo mesto. Preverjali smo, ali so rezultati projekta ddovolj prilagojenii udeležencem. Na pilotni izvedli so bili izvedeni štirje osnovni moduli. Skupaj se je udekežilo 16 udeležencev.

Avstrija

Datum: 13., 16. in 23. september 2021
Kraj dogodka: Equalizent

Opis: V Avstriji so bile izvedene pilotne delavnice v septembru v prostorih podjetja Equalizent. Udeležilo se jih je enajst gluhih udeležencev in trije trenerji (dva od teh sta bila prav tako gluha). Predstavljeni so bili vsi štirje glavni moduli – podrobneje pa so se pogovarjali o modulih Digitalne kompetence (M2) in Finančne kometence. Predstavljen je bil tudi izbirni modul 7 (trgovina in storitve), saj ostali izbirni moduli niso prevedeni v jezik gluhih in naglušnih.

Grčija

Datum: 20., 21., 22., 25. in 26. oktober 2021
Kraj dogodka: prostori Aristeas (Giannouli, Larissa, Grčija)

Opis: Pilotno testiranje v Grčiji sta v živo organizirala DIMITRA (izobraževanje in svetovanje) in Center za socialno skrbstvo regije Tesalija (oddelek Aristeas oktobra 2021 (20., 21., 22. ter 25. in 26. oktobra 2021), v prostorih Aristeasa (Giannouli, Larissa, Grčija). V pilotnem testiranju so bili predstavljeni moduli: Podjetniške kompetence, Digitalne kompetence in Socialne kompetence. Skupno število udeležencev, ki se je udeležilo pilotne faze testiranja, je bilo 12 odraslih invalidov. in 2 mentorja/trenerja.