IO4

ENTRE4ALL ZBIRKA ORODIJ: POSTAVITEV EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN OKOLJSKIH SREDIŠČ ZA SOCIALNO AKTIVACIJO

  • Zasnova in poskusni test Entre4all zbirke orodij za izvajanje programa za pridobivanje digitalnega in podjetniškega znanja;
  • Izvedba kampanje za podporo pridobivanju ključnih kompetenc, socialne vključenosti, dostopa in udeležbe odraslih s posebnimi potrebami v procesu vseživljenjskega učenja;
  • Vzpostavitev in postavitev Entre4all skupnostnih centrov ter nudenje programa strokovne usposobljenosti tako za odrasle, kakor tudi za izobraževalce.
  • Izobraževalni paket za ustanovitev in vzpostavitev Entre4all centrov skupnosti in programa za odrasle izobraževalce in odrasle učence;
  • Entre4All sinergije med podjetji, svetovalci, poslovnimi in IKT strokovnjaki, strokovnjaki, bankami, mala in srednje velika podjetja itd., z namenom postavljanja Entre4All skupnostnih centrov v celoti;
  • Entre4all centri/središča za zagotavljanje možnosti vseživljenjskega učenja za odrasle učence in učitelje v neformalnem okolju.