IO5

ENTRE4ALL SPOROČILO SKUPNOSTI OD LOKALNE DO DRŽAVNE RAVNI: DOMET KAMPANJE ZA PRIPOROČANJE POLITIKE

  • Oblikovati in izdelati sveženj politik za prenosljivost in trajnost proizvodov projektov na lokalni, regionalni, nacionalni in na evropski ravni;
  • Preiskati potencialno trajnost in upravljanje programa;
  • Uvajati INKLUZIVNO ENTRE4ALL INKLUZIVNO INICIATIVO v okviru Evropskega tedna invalidnosti (ali drugega primerljivega tedna/dogodka), ki je OSNOVNA pobuda, ki SE BO IZVAJALA TUDI NA NACIONALNI RAVNI z organizacijo različnih dogodkov na podlagi izdelkov in dosežkov projekta: razstava, kampanja, nagrada, peticija in deklaracija za EU za spodbujanje podjetniških in digitalnih veščin, ki odraslim osebam s posebnimi potrebami omogočajo vstop na trg dela s samozaposlitvijo in začetkom v socialnem kontekstu.  
  • Strategija za trajnost proizvodov, njihovo izrabljanje in širjenje kot del EU agende o spretnostih za Evropo in EU strategije o posebnih potrebah ;
  • Poročilo o oceni Entre4all centra in programa.

Priporočilo politike