RIC Novo Mesto

Smo ena vodilnih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji z več kot 50-letnimi izkušnjami pri delu z odraslimi. Naš zavod je kot javni zavod ustanovila Mestna občina Novo mesto, največje mesto jugovzhodne Slovenije. Trenutno zaposlujemo 27 ljudi in sodelujemo z več kot 130 rednimi zunanjimi strokovnjaki, učitelji, mentorji in raziskovalci.

Razvijamo in izvajamo inovativne programe formalnega in neformalnega izobraževanja za različne ciljne skupine:

  • splošno javnost,
  • osebe, ki prihajajo iz ruralnih območij,
  • osebe s posebnimi potrebami,
  • mlajše odrasle,
  • brezposelne osebe,
  • upokojence,
  • Rome,
  • migrante,
  • zaposlene, ki so v procesu iskanja novih usposabljanj in izobraževanj, itd.

Kot javni organ tesno sodelujemo s široko mrežo lokalnih, regionalnih in nacionalnih partnerjev, kot so: občine, ministrstva, regionalne razvojne agencije, gospodarska zbornica, obrtna zbornica, druge organizacije izobraževanja odraslih, osnovne in srednje šole, visokošolski zavodi in fakultete, nevladne organizacije, podjetja, itd. Na osnovi našega projektnega dela sodelujemo z mrežo mednarodnih partnerjev.

Podatki kontaktne osebe: Tina Strnad, tina.Strnad@ric-nm.si

Uradna stran: http://www.ric-nm.si/si/